Poza wygodnymi pokojami, grupy cenią sobie przede wszystkim takie same w całej Europie standardy A&O.